• Full Time
 • Rotterdam

Website KonektaGroup Konekta Industries B.V.

Uitvoerder E&I (Fulltime)

Locatie: Rotterdam
Aantal uur: Fulltime
Opleidingsniveau: MBO

Positie in de organisatie

De uitvoerder ressorteert hiërarchisch onder de Business Unit Manager en functioneel onder de projectleider. De uitvoerder geeft leiding aan een groep monteurs, voorlieden en ploegleider.

Doel van de functie

Het coördineren van en leidinggeven aan de dagelijkse uitvoering (max 30) van grote projecten, kleinere complexere projecten, enkele kleine projecten of specialistische montagewerkzaamheden.

Typering van de activiteiten

Algemeen

De uitvoerder werkt zelfstandig en maakt deel uit van één of meerdere projectteams.
 De uitvoerder ontvangt opdrachten, inclusief bijbehorende tekeningen en bestekken en is betrokken bij de werkvoorbereiding.

Werkzaamheden

 • Het bestuderen, interpreteren en, indien nodig, uitwerken van de opdracht, projectplan en specificaties, alsmede het bespreken van een en ander met de projectleiding ten aanzien van benodigde capaciteit, materiaal en materieel, gereedschappen en ondersteunende functies zoals de werkvoorbereiding;
 • Het geven van informatie/instructies over en verdelen en bespreken van het werk;
 • Zorgdragen voor optimale onderlinge afstemming;
 • Het houden van toezicht op en geven van leiding aan de vakmannengroep ten aanzien van voortgang, efficiency, resultaat, (wettelijke en interne) richtlijnen, instructies, normen, 
VGM-aspecten en procedures.
 • Het organiseren van regulier werkoverleg en afstemming met of aansturing van derden;
 • Het zorgdragen voor de projectadministratie ten aanzien van loon/weekstaten, meer/minderwerk, beoordeling medewerkers en (revisie)tekenwerk;
 • Het, op een efficiënte en effectieve wijze, bewaken van de materiaalstromen en gereedschap/ materiaalverbruik, alsmede een optimale aan/afvoer daarvan;
 • Het (doen) oplossen van technische en operationele problemen en het melden en motiveren van wijzigingen en meer/minderwerk, alsmede de registratie van wijzigingen van tekeningen/specificaties;
 • Het toetsen van het uitgevoerde werk aan opdracht en planning.
 • Het verzorgen van interne en externe communicatie;
 • Neemt deel aan het uitvoerderoverleg;
 • Woont werk- en bouwvergaderingen bij;
 • Voert personele taken uit, zoals: het plannen van de personele bezetting, houden van toolboxmeetings, regelen van werkoverleg, voeren van functioneringsgesprekken etc., en adviseert het hoofd uitvoering/ bedrijfsleider inzake personele beslissingen;
 • Draagt zorg voor de naleving van voorschriften op het gebied van kwaliteit (managementsysteem), arbo, milieu en veiligheid;
 • Het dusdanig coördineren van de werkzaamheden (planning, technisch en organisatorisch) dat alle betrokken partijen op een projectlocatie de vereiste veiligheidseisen, gezondheidsmaatregelen op samenhangende wijze toepassen;
 • Het zelf uitvoeren of coördineren van het toezicht op de werkzaamheden waarbij een controle plaats vindt op naleving van V&G regels en uitvoering van alle vereiste veiligheidsmaatregelen;
 • Het coördineren of zelf geven van V&G voorlichting van werknemers op de bouwplaats;
 • Ervoor zorgen dat noodzakelijke aanpassingen van het veiligheids- en gezondheidsplan worden doorgevoerd.

SHEQ

 • Woont toolboxmeetings en instructies projectveiligheid bij en geeft zelf toolboxmeetings aan uitvoerend personeel;
 • Signaleert gevaarlijke situaties en attendeert collega’s indien nodig hierop;
 • Houdt de werkomgeving ordelijk;
 • Draagt zorg voor de naleving van voorschriften op SHEQ gebied.

Kennisniveau

 • Werk- en denkniveau op minimaal MBO niveau 4. Specialistische kennis in één of meer onderdelen. Bezit leidinggevende vaardigheden (Middle – Managementniveau ) en heeft minimaal 5-6 jaar ervaring als leidinggevende.

Kennis is vereist van

 • Veiligheidsregels en –eisen:
  • Veiligheid voor leidinggevenden (VCA VOL);
  • Veiligheidseisen op terreinen van opdrachtgevers;
 • Basiskennis MS-Office;
 • Projectuitvoering;
 • Materialen en toepassingen;
 • Wet- en regelgeving inzake arbeidsomstandigheden;

Systematisch bijblijven op bovengenoemde gebieden is een vereiste.

Afbreukrisico

 • Eigen invulling aan technisch inhoudelijke aspecten op detailniveau;
 • Het op foutieve wijze leiding geen aan de dagelijkse uitvoering van grote projecten kan leiden tot niet optimale resultaten binnen het bedrijf;
 • Foutieve beslissingen in de personele sfeer beïnvloeden de stemming op de projectlocatie negatief.

Bevoegdheden

 • Houdt meer- en minderwerk bij;
 • Is verantwoordelijk voor de coördinatie van en leiding aan de dagelijkse uitvoering van het project.

Specifieke functiekenmerken

 • Moet kunnen communiceren en samenwerken met verschillende functieniveaus binnen en buiten de onderneming;
 • Bezit natuurlijk overwicht;
 • Weet de medewerkers dusdanig te stimuleren en motiveren, zodat er een optimaal resultaat op een projectlocatie kan worden behaald;
 • Bezit commerciële, leidinggevende en tactische vaardigheden;
 • Werkt binnen tijdsbestek;
 • Werkt onder tijdsdruk.

Bovenstaande beschrijving is slechts een typering van de werkzaamheden en niet een uitputtende opsomming. Medewerker is gehouden alle voorkomende en in redelijkheid opgedragen werkzaamheden uit te voeren.

Solliciteren

Spreekt de functie van Uitvoerder E&I aan? Solliciteer dan direct door onderstaand sollicitatieformulier in te vullen.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

 • Geaccepteerde bestandstypen: doc, pdf, docx.
 • Persoonsgegevens

 • Adresgegevens

Vacature omschrijving voor isolatiemonteurs in de stadsverwarming